โรงเรียน เงินบริจาค
โรงเรียนวัดเสาธงกลาง
ต.บางเสาธง อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10,849 บาท
โรงเรียนบ้านนางิ้ว
ต.นางิ้ว อ.สังคม จ.หนองคาย
9,972 บาท
โรงเรียนวัดพระพิเรนทร์
ต.บ้านบาตร อ.ป้อมปราบศัตรูพ่าย จ.กรุงเทพมหานคร
167 บาท