ตำบล เงินบริจาค
บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
11,907 บาท
โป่งแยง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4,289 บาท
วังกวาง
อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
2,544 บาท
ยี่งอ
อ.ยี่งอ จ.นราธิวาส
2,537 บาท
เกาะขนุน
อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา
2,043 บาท