ตำบล เงินบริจาค
บางเสาธง
อ.บางเสาธง จ.สมุทรปราการ
10,868 บาท
โป่งแยง
อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่
4,289 บาท
ลาดพัฒนา
อ.เมืองมหาสารคาม จ.มหาสารคาม
2,022 บาท
วังกวาง
อ.น้ำหนาว จ.เพชรบูรณ์
2,005 บาท
หนองไฮ
อ.วาปีปทุม จ.มหาสารคาม
1,887 บาท